Certyfikat VCA – co to jest i jak go uzyskać?

Pracując w Holandii, na pewno spotkałeś się już z pojęciem VCA. Pracodawcy, często wymagają Certyfikatu VCA. Jest to powiązane z pewnymi wymogami, które Arbowet (Prawo Pracy) nakłada na zakłady pracy. 

Zatrudnienie pracownika posiadającego certyfikat VCA to gwarancja, że jest on w stanie pracować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jego posiadanie, może być cennym atutem podnoszącym Twoją wartość na rynku pracy. Dowiedz się czym jest, i jak możesz go zdobyć.

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć:

 1. Co oznacza VCA?
 2. Kto powinien posiadać certyfikat VCA? 
 3. Dlaczego warto posiadać certyfikat VCA?
 4. Jakie są podstawowe rodzaje certyfikatów VCA ?
 5. Jak uzyskać certyfikat VCA?

Co oznacza VCA?

VCA to skrót od słów “Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko- Lista Kontrolna dla Podwykonawcy” (VGM Checklist Aannemers). Często porównuje się go z polskim certyfikatem BHP. Stanowi on  normę oraz system kontrolny, opracowany dla pracodawców i pracowników. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, w którym istnieje zwiększone ryzyko lub niebezpieczne warunki pracy. Z certyfikatem VCA będziesz mieć styczność, pracując na budowach, w fabrykach, portach, przemyśle petrochemicznym oraz wykonując tak zwane zawody wysokiego ryzyka. 

Organem kontrolującym i prawnym właścicielem systemu jest SSVV – Stowarzyszenie Współpraca dla Bezpieczeństwa. Jego celami są::

 • propagowanie bezpieczeństwa, 
 • polepszanie warunków pracy, 
 • dbałość o środowisko,
 • zwiększanie kompetencji zrzeszonych w nim organizacji.

Ważną częścią SSVV jest Centralna Rada Ekspertów (Centraal College van Deskundigen), która ma za zadanie zarządzanie listą kontrolną, określanie jej kryteriów oraz troskę o system certyfikacyjny, a także dbałość o widoczność organizacji np.w mediach.

Kto powinien posiadać certyfikat VCA?

Certyfikat potwierdza, że Twój zakład pracy jest w stanie przeprowadzać ryzykowne operacje w sposób bezpieczny oraz niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. 

Dzięki wdrożeniu reguł normy w codziennej pracy rośnie świadomość zasad bezpieczeństwa. Przekłada się to na:

 1. mniejszą ilość wypadków przy pracy 
 2. mniejszą liczbę przestojów czy konieczności opuszczania pracy w wyniku uszczerbku na zdrowiu. 

Wszystko to z korzyścią zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Certyfikat VCA jest konieczny we wszystkich miejscach pracy i zawodach, w których praca wykonywana jest w warunkach i okolicznościach uważanych za niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu, życiu lub środowisku. 

Powinni go posiadać zarówno pracownicy, jak i kadra kierownicza. Rodzaj wymaganego certyfikatu zależy od zakresu kompetencji wymaganych na dane stanowisko pracy. 

Dlaczego warto posiadać certyfikat VCA?

Certyfikat VCA wydawany w formie dyplomu koloru zielonego. Posiada logo VCA i jest ważny przez 10 lat. Razem z certyfikatem wydawana jest plastikowa karta VCA.

Świadectwo ukończenia kursu możesz dołączyć do swojego CV. Będzie on dodatkowym atutem podczas rekrutacji. Przyszły pracodawca, będzie wiedział, że przyjmuje osobę świadomą zagrożeń i kompetentną w zakresie ich zapobiegania podczas wykonywania codziennych czynności. 

Ty śpisz spokojnie, wiedząc, że chronisz swoje zdrowie i życie w optymalny sposób — pracodawca jest spokojny o Twoje bezpieczeństwo!  

Jakie są podstawowe rodzaje certyfikatów VCA ?

W zależności od stanowiska pracy, istnieją 2 podstawowe rodzaje certyfikatów VCA.

VCA – Basic: certyfikat podstawowy, przeznaczony dla pracowników zatrudnionych w miejscach uznawanych za niebezpieczne, lub wykonujących zadania związane z ryzykiem uszczerbku na życiu lub zdrowiu. 

Mogą to być przedsiębiorstwa budowlane, porty, zakłady petrochemiczne i tym podobne, lecz również wszędzie tam, gdzie korzysta się z maszyn lub urządzeń- na przykład w zakładach produkcyjnych. Pracownik posiadający certyfikat VCA – Basic jest świadomy podstawowych zagrożeń w miejscu pracy, a także potrafi podjąć działania, które je minimalizują.

VCA-VOL: przeznaczony jest dla osób sprawujących stanowiska kierownicze, posiadających większy zakres odpowiedzialności. Odpowiadają one nie tylko za siebie, ale również za cały zespół. Przepisy prawne i procedury są ważną częścią certyfikacji VCA-VOL.

Jak uzyskać certyfikat VCA?

Certyfikat VCA możesz uzyskać poprzez zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Są one przeprowadzane w certyfikowanych ośrodkach – na przykład u nas.

Często poprzedzone są kursem, w czasie którego kandydat w krótkim czasie przyswaja sobie potrzebną wiedzę i umiejętności. 

Egzaminy mają formę testu komputerowego. Składają się z pytań zamkniętych i trwają 60 minut dla VCA- Basic i 75 minut dla VCA-VOL. 

Egzamin VCA – Basic jest dostępny w wielu językach (również w po polsku). Egzamin VCA – VOL można zdawać zazwyczaj w języku holenderskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

Margines błędu w przypadku obu egzaminów to 35%. 

Uzyskanie certyfikatu VCA nie jest trudne. Może być on atrakcyjnym i pożądanym dodatkiem do Twojego CV. 

Chcesz się przygotować do egzaminu VCA? Koniecznie sprawdź naszą ofertę kursów w tym zakresie, zarówno tych prowadzonych stacjonarnie, jak i na naszej platformie e-learningowej. 

Dzięki Naszym kursom przygotujesz się do egzaminu i podejdziesz do niego bez stresu, posiadając odpowiednią wiedzę.