VR-training in de steigerbouw – Is het een doorbraak in de manier waarop kennis wordt overgedragen?

VR-training in de steigerbouw – Is het een doorbraak in de manier waarop kennis wordt overgedragen?

VR – virtuele realiteit – is een nieuwe, maar snel groeiende technologische trend. De bijdrage ervan is te zien in de entertainment-, multimedia-, onderwijs- en zelfs gezondheids- en veiligheids industrieën. Maar is VR training de toekomst van het onderwijs? Onze VR-steiger opleiding is een perfect voorbeeld.

Na het lezen van dit artikel zou je weten:

 • Wat is VR training
 • Helpt opleiding met behulp van VR bij de ontwikkeling
 • In welke sectoren worden ze gebruikt

Wat is VR?

VR het is afkorting van Engels: virtuele realiteit, is een technologie die de zintuigen stimuleert door de illusie van aanwezigheid in een digitale ruimte te creëren.

Als we deze taal in menselijke taal zouden vertalen, zouden we kunnen zeggen dat VR de mogelijkheid is om een virtuele wereld te “betreden” met behulp van het zicht en het gehoor. Het is niets meer dan een artificieel realiteitsbeeld dat helpt om je volledig onder te dompelen in de virtuele wereld.

En wat heeft training te maken met VR?

Het blijkt dat in dit tijd van dynamische digitale verandering- veel. Wie hiervoor VR gebruikt, zet een speciale helm op met een ingebouwd scherm dat 100% van het bereik van de ogen bestrijkt. Hierdoor worden alle visuele prikkels van de echte wereld afgesneden en vervangen door virtuele beelden. Bovendien is de kit uitgerust met een hoofdtelefoon om het gevoel van onderdompeling in deze realiteit te maximaliseren.

In de praktijk betekent dit dat VR-training de mens veel nauwer bij de taken betrekt, wat tot nu toe eenvoudigweg niet mogelijk was, zelfs niet met behulp van simulatoren.

De deelnemer aan een VR-training stapt zelfs in het lichaam van een virtuele avatar die verschillende taken kan uitvoeren.

Hebben we VR training nodig?

Is al deze virtuele realiteit noodzakelijk voor het onderwijs? Immers, op de een of andere manier heeft het allemaal gewerkt en was het prima tot nu toe. 

Natuurlijk was het goed. Maar zei iemand dat het niet beter kon?

VR-training is meer dan een cursus volgen met een ‘helm op je hoofd’. Het is een manier om emotionele intelligentie te stimuleren, die niet alleen het leerproces motiveert, maar ook gedragingen ontwikkelt die niet door het standaard leerproces kunnen worden verbeterd.

Dit verandert het gezicht van het onderwijs, omdat niet alleen de cursist, maar ook de docenten of opleidingsbedrijven er baat bij hebben. Dankzij de verspreiding van VR-training kan het toepassingsgebied ervan zich uitbreiden van droge theorie tot praktijk, zonder de onderwijsruimte te verlaten.

Het invloed van VR training op mensen

VR gaat niet alleen over entertainment en praktische oplossingen. Het is een manier om zachte vaardigheden, sociaal gedrag en praktische samenwerkingskennis bij te brengen.

Dit wordt perfect geïllustreerd door de resultaten van een studie van onderzoekers van de Universiteit van Maryland. Zij ontdekten dat deelnemers aan trainingsspellen met VR informatie beter onthouden dan wanneer deze wordt overgebracht via een tweedimensionaal beeld, zoals een gewone computer.

Voordelen van VR training

 • Totale onderdompeling in het leerproces waardoor de betrokkenheid toeneemt
 • Voortdurende analyse van gegevens in het 3D-model
 • Hogere effectiviteit van de opleiding – betere herinnering van kennis
 • Mogelijkheid om ongewone trainingsomstandigheden te creëren, bijvoorbeeld een opslagruimte met steigers zonder de lesruimte te verlaten
 • Aantrekkelijke vorm van opleiding

Waarom hebben we gekozen voor het gebruik van VR-technologie in onze opleiding?

Toepassingen van VR-technologie in het bedrijfsleven zijn er in overvloed. Tandheelkunde, militaire training, de auto-industrie, architectuur en zelfs de steigerindustrie, waar wij actief zijn.

Wij hebben zelf ooit aan dergelijke cursussen deelgenomen. Daarom hebben wij onszelf bij het creëren van ons aanbod beloofd dat het proces van kennisverwerving door onze studenten interessant, verrassend en gemakkelijk te onthouden moet zijn.

Daarom hebben we de eigen Scaffolding VR-applicatie ontwikkeld, waarmee je in een virtuele wereld door steigers kunt navigeren en de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen.

Bekijk de video hieronder en ontdek hoe dit eruit ziet:

Hoe ziet de opleiding eruit?

Elke cursist heeft de keuze uit 3 stoere modellen waarop hij zich kan voortbewegen. Bouwen is ook mogelijk. In de klas bekijken de leerlingen het scherm van de app op de tv en de instructeur gebruikt het als leermiddel, waarbij hij verschillende onderwerpen laat zien en uitlegt, zoals:

 • Volgorde van operaties
 • Technische gegevens van afzonderlijke elemnten
 • Correcte montage van koppelingen

Steigertraining met behulp van VR – Waar dient het allemaal voor?

Wij zijn een jong en ambitieus bedrijf dat gespecialiseerd is in opleidingen op het gebied van arbeidsveiligheid. Ons doel is de cursisten bewust te maken van de gevaren en risico’s waarmee zij dagelijks op het werk worden geconfronteerd en hoe zij deze tot een minimum kunnen beperken.

Wij hopen dat onze inspanningen om veilige werkpraktijken te bevorderen veel mensen zullen helpen onaangename situaties te voorkomen, hen te behoeden voor ongevallen, hen gezond te houden en soms zelfs hun leven te redden. En VR is een geweldig middel om dat te doen.

Is VR training de moeite waard?

Vergelijkbare training wordt gebruikt door enkele van ‘s werelds grootste merken, waaronder: Walmart, Boeing, UPS. Bovendien worden ze steeds meer gebruikt in onderwijsinstellingen zoals:

Wrocław School of Banking, Leon Koźmiński Academy of SGGW.

Dit is echt een doorbraak in de onderwijssector, die ook ons bedrijf heeft bereikt. Wij zijn de enige in Europa die op deze manier een cursus kunnen geven, dus wij nodigen u van harte uit om de VR-opleiding in de steigerbouw te testen.

VCA-certificaat – wat is het en hoe krijg je het?

Werkend in Nederland ben je het concept van VCA zeker al tegengekomen. Werkgevers hebben vaak een VCA Certificaat nodig. Dit heeft te maken met bepaalde eisen die Arbowet stelt aan werkplekken.

VCA-gecertificeerde medewerker in dienst nemen is een garantie dat hij in staat is om te werken in overeenstemming met de veiligheidsregels. Het bezit ervan kan een waardevol bezit zijn dat uw waarde op de arbeidsmarkt verhoogt. Ontdek wat het is en hoe je het kunt krijgen.

Na het lezen van dit artikel zou je weten:

 1. Wat betekent VCA?
 2. Wie moet VCA-gecertificeerd zijn?
 3. Waarom is het de moeite waard om een VCA-certificaat te hebben?
 4. Wat zijn de basistypen VCA-certificaten?
 5. Hoe krijg ik een VCA-certificaat?
 1. Wat betekent VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. (VGM Checklist Aannemers). Het wordt vaak vergeleken met het Poolse BHP-certificaat. Het is een standaard- en controlesysteem ontwikkeld voor werkgevers en werknemers. Het heeft tot doel de veiligheid op de werkplek te vergroten waar er verhoogde risico’s of onveilige werkomstandigheden zijn. Met het VCA-certificaat heb je contact tijdens het werken op bouwplaatsen, in fabrieken, havens, de petrochemische industrie en het uitvoeren van zogenaamde risicovolle beroepen. 

De controlerende en wettelijke autoriteit van het systeem is SSVV – Vereniging Samenwerking voor Veiligheid. De doelstellingen zijn:

 • het bevorderen van de veiligheid, 
 • verbetering van de arbeidsomstandigheden, 
 • zorg voor het milieu,
 • het vergroten van de competenties van de organisaties die erbij betrokken zijn.

Een belangrijk onderdeel van de SSVV is de Centrale Raad van Deskundigen, die belast is met het beheren van de checklist, het definiëren van de criteria en het verzorgen van het certificatiesysteem, alsmede het zorgen voor de zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld in de media.

2. Wie moet VCA-gecertificeerd zijn?

Het certificaat bevestigt dat uw werkplek in staat is om risicovolle operaties op een veilige manier uit te voeren en de gezondheid en het leven van werknemers niet in gevaar brengt.

Dankzij de implementatie van de regels van de norm in het dagelijks werk, groeit het bewustzijn van veiligheidsregels. Dit vertaalt zich in:

 1. minder arbeidsongevallen
 2. minder pauzes of de noodzaak om het werk te verlaten als gevolg van schade aan de gezondheid.

Dit alles in het belang van zowel de werkgever als de werknemer.

Het VCA-certificaat is noodzakelijk op alle werkplekken en beroepen waar wordt gewerkt in omstandigheden die als gevaarlijk of bedreigend voor de gezondheid, het leven of het milieu worden beschouwd. 

Zowel werknemers als managers, eigenaren moeten in bezit van VCA zijn. Het type certificaat dat vereist is, hangt af van de omvang van de competentie die vereist is voor een bepaalde functie.

3. Waarom is het de moeite waard om een VCA-certificaat te hebben?

VCA-certificaat wordt afgegeven in de vorm van een diploma van groene kleur. Het heeft het VCA-logo en is 10 jaar geldig. Samen met het certificaat wordt een plastic VCA-kaart uitgegeven.

U kunt een certificaat van voltooiing van de cursus bij uw CV voegen. Het zal een bijkomend voordeel zijn tijdens de rekrutering. De toekomstige werkgever zal weten dat hij een persoon accepteert die zich bewust is van de risico’s en bekwaam is op het gebied van preventie ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Je slaapt rustig, als je weet dat je je gezondheid en leven op een optimale manier beschermt – de werkgever is kalm over jouw veiligheid! 

4. Wat zijn de basistypen VCA-certificaten?

Afhankelijk van de functie zijn er 2 basistypen VCA-certificaten.

VCA – Basic: een basiscertificaat dat bestemd is voor werknemers die werkzaam zijn op plaatsen die als gevaarlijk worden beschouwd of die taken uitvoeren die verband houden met het risico op letsel aan het leven of de gezondheid.

Dit kunnen bouwbedrijven, havens, petrochemische fabrieken en dergelijke zijn, maar ook overal waar machines of apparatuur worden gebruikt – bijvoorbeeld in productie-installaties. Een medewerker met het VCA – Basiscertificaat is zich bewust van de basisrisico’s op de werkvloer, en is ook in staat om acties te ondernemen die deze minimaliseren.

VCA-VOL: is bedoeld voor mensen met leidinggevende functies met een grotere verantwoordelijkheid. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor het hele team. Wettelijke voorschriften en procedures zijn een belangrijk onderdeel van VCA-VOL certificering.

5. Hoe krijg ik een VCA-certificaat?

Je kan het VCA-certificaat behalen door het examen met een positief resultaat. Ze worden uitgevoerd in gecertificeerde centra – bijvoorbeeld bij ons.

Ze worden vaak voorafgegaan door een cursus waarin de kandidaat in korte tijd de nodige kennis en vaardigheden verwerft.

Examens hebben de vorm van een computer gebaseerde test. Ze bestaan uit besloten vragen en duren 60 minuten voor VCA-Basic en 75 minuten voor VCA-VOL.

Het VCA – Basisexamen is beschikbaar in vele talen (ook in het Pools). Het VCA – VOL examen kan meestal in het Nederlands, Engels, Duits en Frans worden afgelegd.

De foutmarge voor beide examens is 35%. 

Het behalen van een VCA certificaat is niet moeilijk. Het kan een aantrekkelijke en wenselijke aanvulling zijn op je CV.

Wil je je voorbereiden op het VCA examen? Zorg ervoor dat u ons aanbod van cursussen op dit gebied bekijkt, zowel die stationair als op ons e-learning platform beschikbaar zijn.

Dankzij onze cursussen bereidt je zich voor op het examen en benadert je het zonder stress, met de juiste kennis.