Steigerinspecteur in Nederland – Cursus afgesloten met een examen