VCA-certificaat – wat is het en hoe krijg je het?

Werkend in Nederland ben je het concept van VCA zeker al tegengekomen. Werkgevers hebben vaak een VCA Certificaat nodig. Dit heeft te maken met bepaalde eisen die Arbowet stelt aan werkplekken.

VCA-gecertificeerde medewerker in dienst nemen is een garantie dat hij in staat is om te werken in overeenstemming met de veiligheidsregels. Het bezit ervan kan een waardevol bezit zijn dat uw waarde op de arbeidsmarkt verhoogt. Ontdek wat het is en hoe je het kunt krijgen.

Na het lezen van dit artikel zou je weten:

 1. Wat betekent VCA?
 2. Wie moet VCA-gecertificeerd zijn?
 3. Waarom is het de moeite waard om een VCA-certificaat te hebben?
 4. Wat zijn de basistypen VCA-certificaten?
 5. Hoe krijg ik een VCA-certificaat?
 1. Wat betekent VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. (VGM Checklist Aannemers). Het wordt vaak vergeleken met het Poolse BHP-certificaat. Het is een standaard- en controlesysteem ontwikkeld voor werkgevers en werknemers. Het heeft tot doel de veiligheid op de werkplek te vergroten waar er verhoogde risico’s of onveilige werkomstandigheden zijn. Met het VCA-certificaat heb je contact tijdens het werken op bouwplaatsen, in fabrieken, havens, de petrochemische industrie en het uitvoeren van zogenaamde risicovolle beroepen. 

De controlerende en wettelijke autoriteit van het systeem is SSVV – Vereniging Samenwerking voor Veiligheid. De doelstellingen zijn:

 • het bevorderen van de veiligheid, 
 • verbetering van de arbeidsomstandigheden, 
 • zorg voor het milieu,
 • het vergroten van de competenties van de organisaties die erbij betrokken zijn.

Een belangrijk onderdeel van de SSVV is de Centrale Raad van Deskundigen, die belast is met het beheren van de checklist, het definiëren van de criteria en het verzorgen van het certificatiesysteem, alsmede het zorgen voor de zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld in de media.

2. Wie moet VCA-gecertificeerd zijn?

Het certificaat bevestigt dat uw werkplek in staat is om risicovolle operaties op een veilige manier uit te voeren en de gezondheid en het leven van werknemers niet in gevaar brengt.

Dankzij de implementatie van de regels van de norm in het dagelijks werk, groeit het bewustzijn van veiligheidsregels. Dit vertaalt zich in:

 1. minder arbeidsongevallen
 2. minder pauzes of de noodzaak om het werk te verlaten als gevolg van schade aan de gezondheid.

Dit alles in het belang van zowel de werkgever als de werknemer.

Het VCA-certificaat is noodzakelijk op alle werkplekken en beroepen waar wordt gewerkt in omstandigheden die als gevaarlijk of bedreigend voor de gezondheid, het leven of het milieu worden beschouwd. 

Zowel werknemers als managers, eigenaren moeten in bezit van VCA zijn. Het type certificaat dat vereist is, hangt af van de omvang van de competentie die vereist is voor een bepaalde functie.

3. Waarom is het de moeite waard om een VCA-certificaat te hebben?

VCA-certificaat wordt afgegeven in de vorm van een diploma van groene kleur. Het heeft het VCA-logo en is 10 jaar geldig. Samen met het certificaat wordt een plastic VCA-kaart uitgegeven.

U kunt een certificaat van voltooiing van de cursus bij uw CV voegen. Het zal een bijkomend voordeel zijn tijdens de rekrutering. De toekomstige werkgever zal weten dat hij een persoon accepteert die zich bewust is van de risico’s en bekwaam is op het gebied van preventie ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Je slaapt rustig, als je weet dat je je gezondheid en leven op een optimale manier beschermt – de werkgever is kalm over jouw veiligheid! 

4. Wat zijn de basistypen VCA-certificaten?

Afhankelijk van de functie zijn er 2 basistypen VCA-certificaten.

VCA – Basic: een basiscertificaat dat bestemd is voor werknemers die werkzaam zijn op plaatsen die als gevaarlijk worden beschouwd of die taken uitvoeren die verband houden met het risico op letsel aan het leven of de gezondheid.

Dit kunnen bouwbedrijven, havens, petrochemische fabrieken en dergelijke zijn, maar ook overal waar machines of apparatuur worden gebruikt – bijvoorbeeld in productie-installaties. Een medewerker met het VCA – Basiscertificaat is zich bewust van de basisrisico’s op de werkvloer, en is ook in staat om acties te ondernemen die deze minimaliseren.

VCA-VOL: is bedoeld voor mensen met leidinggevende functies met een grotere verantwoordelijkheid. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor het hele team. Wettelijke voorschriften en procedures zijn een belangrijk onderdeel van VCA-VOL certificering.

5. Hoe krijg ik een VCA-certificaat?

Je kan het VCA-certificaat behalen door het examen met een positief resultaat. Ze worden uitgevoerd in gecertificeerde centra – bijvoorbeeld bij ons.

Ze worden vaak voorafgegaan door een cursus waarin de kandidaat in korte tijd de nodige kennis en vaardigheden verwerft.

Examens hebben de vorm van een computer gebaseerde test. Ze bestaan uit besloten vragen en duren 60 minuten voor VCA-Basic en 75 minuten voor VCA-VOL.

Het VCA – Basisexamen is beschikbaar in vele talen (ook in het Pools). Het VCA – VOL examen kan meestal in het Nederlands, Engels, Duits en Frans worden afgelegd.

De foutmarge voor beide examens is 35%. 

Het behalen van een VCA certificaat is niet moeilijk. Het kan een aantrekkelijke en wenselijke aanvulling zijn op je CV.

Wil je je voorbereiden op het VCA examen? Zorg ervoor dat u ons aanbod van cursussen op dit gebied bekijkt, zowel die stationair als op ons e-learning platform beschikbaar zijn.

Dankzij onze cursussen bereidt je zich voor op het examen en benadert je het zonder stress, met de juiste kennis.